Código de imagen: 4397

Mansedumbre - Tumba de Papa Clemente XIV, particular

Mansuetudine - Tomba di Papa Clemente XIV di Antonio Canova. Chiesa dei SS. Apostoli a Roma.

Filtros


Búsqueda